Research

Typed in Dutch, this is the research plan that will be sent to the Freinetschool through Buitensteboven.

Plan van Aanpak:

Inleiding

Voor het vak Cross-Media Interaction Design (een keuzevak aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft) is ons de opdracht gegeven een project op te zetten voor de Spoorzone Delft dat het gebruik van het gebied tijdens de werkzaamheden wat gemakkelijker en fijner maakt. Onze groep heeft gekozen voor een aanpak waar we de nieuwsgierige, fantasierijke en avontuurlijke kijk van kinderen op een dergelijk gebied willen projecteren op de (volwassenere) omwonenden van het gebied.

Zoals zwangere vrouwen ineens veel meer kinderwagens zien rijden op straat en sportfanaten daadwerkelijk alleen de overtredingen van de tegenstander zien hebben kinderen een manier van kijken naar een gebied. In contrast tot een doorsnee volwassen persoon herkent een kind veel sneller speelmogelijkheden in vrij willekeurige omgevingen zonder zich te storen aan geluidsoverlast, modder of een visueel onaantrekkelijke context.

Doelstelling

De doelstelling van ons onderzoek is het achterhalen hoe kinderen van groep 6&7 (deze keuze word toegelicht onder ‘Methode’) kijken naar een gebied als de Spoorzone. Met de individuele resultaten van het onderzoek zullen we herhalende thema’s en uitgelichte details kunnen herkennen die de aandacht trekken van het kind en de basis van een ‘fantasierijke kijk’ trachten te ontrafelen. Onze onderzoeksvragen zijn te definiëren als:

Hoofdvraag:
Waar baseert een kind zijn/haar nieuwsgierigheid en fantasie op in een gebied als de Spoorzone?

Deelvragen:
Wat zijn de herhalende kenmerken waar de aandacht van kinderen heen gaat in de Spoorzone?

Wat is de mening van de kinderen over deze afzonderlijke kenmerken?

Wat zou de ideale Spoorzone zijn voor een kind (d.w.z. welke omgeving zou maximale genoegdoening geven aan de fantasierijke kijk van het kind)?

Methode

We kiezen voor groep 6&7 omdat we denken dat deze groep ‘kinds’ genoeg is in het uiten van haar fantasierijke mening, niet gehinderd word door onzekerheid zoals deze in de brugklas te vinden zou zijn en ontwikkeld genoeg de door ons toegewezen opdrachten serieus te voltooien.

De manier waarop we te werk willen gaan is door een klas kinderen eerst wat uitgeprinte foto’s laten zien van de Spoorzone. Bij ten minste een deel van de klas zal dit al directe associaties opleveren (kinderen die in de directe omgeving van het gebied wonen of er dagelijks doorheen fietsen), bij het overige deel waarschijnlijk een vage herkenning (kinderen zonder directe relatie tot de Spoorzone, die niet in de buurt wonen en de verbouwingen rond de Spoorzone slechts zien wanneer ze, bijvoorbeeld, naar de stad gaan met hun ouders). Met de foto’s zullen geen beschrijvingen gemaakt worden en alleen naar herkenning of ervaring met het gebied gevraagd worden.

Vervolgens zal nog een keer gevraagd worden naar verhalen die de kinderen wellicht hebben in verband met het gebied. Deze vraag zal klassikaal gesteld worden om de aandacht en persoonlijk verband met het onderwerp aan te wakkeren. Als er te veel kinderen een verhaal willen houden zullen we het beperken tot 5 verhalen.

Daarna zullen we de kinderen vragen de Spoorzone na te tekenen, zoals zij het in hun hoofd hebben. Deze vraag zullen we stellen om te achterhalen welke elementen van de Spoorzone het meeste blijven hangen bij een kind, en wat voor context het voor zich ziet bij het refereren naar de ‘Spoorzone’. Het tekenen zal zo’n kwartier duren, waarbij een duo van onze groep door de klas zal lopen en tijdens het tekenen korte vragen zal stellen aan de kinderen over hetgeen ze tekenen. De kinderen leveren daarna hun tekeningen in en de volgende opdracht zal gegeven worden.

We zullen de kinderen vragen de Spoorzone te tekenen zoals het zou zijn als zij de baas zouden zijn over het gebied. Mogelijke uitkomsten zijn dan tekeningen van het gebied terwijl het gebouwd word op de manier waarop het kind het interessant vind of tekeningen van een voltooide constructie en hoe het kind het gebied zou willen zien als het eenmaal af is. Beide mogelijkheden zijn interessant voor ons, want de mogelijkheden zeggen respectievelijk iets over eventuele onvrede over het gebied zoals het nu is en de verwachtingen en verlangens die het kind heeft nu er verandering plaatsvind. Weer krijgen de kinderen een kwartier hun tekeningen te maken, en weer zal een duo door de klas lopen om vragen te stellen en om eventuele vragen van de kinderen te beantwoorden.

Benodigde tijd

Gezien de tijd in het klaslokaal waardevol is hebben we geprobeerd de benodigde tijd zo beperkt mogelijk te houden. De introductie (het laten zien van de foto’s) zal inclusief een korte beschrijving van wat we tijdens de sessie gaan doen 5 minuten duren, vervolgens zal de vragen-/verhalenronde die daarop volgt tevens vijf minuten duren. De tekenrondes zullen ieder een kwartier duren met vijf minuten inlevertijd. Tot slot zullen we nog kort terugkoppelen op wat we gedaan hebben en iedereen bedanken voor de tijd. In totaal verwachten we niet meer dan 50 minuten in beslag te nemen.

Benodigdheden

Voor het onderzoek zullen we zelf de volgende zaken meenemen:

–          Uitgeprinte foto’s

–          Wit A4-papier om op te tekenen

We gaan er van uit dat de kinderen zelf de rest van de tekenbenodigdheden heeft (stiften, pennen, potloden, naar eigen keuze). Verder zullen we geen andere zaken nodig hebben.

Hypothese

Terugdenkend aan de manier waarop wij zelf als kinderen van onze omgevingen levendige speelomgevingen maakten en dit projecterend op de Spoorzone hebben we de volgende hypotheses.

We verwachten dat kinderen vooral de grote machines (hijskranen, vrachtwagens, betonwagens etc.) zien als indrukwekkende objecten. Ook verwachten we dat kinderen over het algemeen naast de grote objecten gefascineerd kunnen raken over details in het gebied zoals losse hekaansluitingen, gevallen bouten, planten op onverwachte plekken en los afzetlint.

Als het gaat om potentiele speelobjecten zijn dat wellicht hekken (klimmen), zandheuvels en willekeurige objecten die los liggen in het gebied (stukken afzetlint, balken etc.).

Results

Our session with the class of the Freinetschool went really well in the sense that we got a lot of creative input from the kids. I went a little unexpected in the sense that anything is unexpected when you have little to none experience with it, which was the case for us while working with children. Part of our hypothesis was fully verified, while other results simply had an unexpected format which made it hard to interpret. We will discuss this in this paragraph.

We prepared our assignments beforehand and were present in the classroom before the kids got back from their playtime. It was notable that all the kids knew about the Spoorzone. In fact and in contrast to our earlier formal interviews with people in the Spoorzone, most of the kids knew what is going to be built around the old station building. We observed this during our question round at the start while showing pictures of the Spoorzone on the smartboard.The kids were a little puzzled when we asked them to draw the Spoorzone; some of them asked us why they had to. Although this might have been caused by a conflicting early description their teacher gave them, it made some kids a little reluctant to ‘passionately’ draw what they had in mind when they thought of the Spoorzone.

The drawing session where we asked them to draw the Spoorzone if they were the boss invoked more enthusiasm.This was the primary assignment of our research, so we are content that this went even better then expected. Some kids really drew their wildest imaginative version of the Spoorzone, while others ‘wallpapered’ it with flowers, cool graffitti or a giant skatepark. The more straightforward kids drew out how they thought the infrastructure should be. We compared the drawings and tried to list the overlapping themes or overlapping aspects that caught their attention.

Overlappings

Water & Aquatic life: {2, 3, 4, 12, 13, 16}  One of the significant themes were water and aquatic life. A lot of kids drew pools, islands or aquariums where the train would go through.

Sports: {13, 10, [lost]} The children who performed in a sport eagerly chose that to be their central theme in their version of the Spoorzone. Skateparks, football courts instead of station halls and skateboard shops were no rarities.

Distortion in color: {12, 3, 5, 1} With the notable example of drawing No. 12, where the child first drew an almost exact replica of his first drawing but then with brightly colored red bicycle paths instead of the black and white ones he drew before.

 

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: